Ad Referendum (Ad referendum)

Ad referendum είναι ένας όρος ο οποίος τίθεται σαν ρήτρα σε μία σύμβαση, συμφωνία ή συνθήκη που σημαίνει ότι παρά την υπογραφή των αντισυμβαλλόμενων υπάρχουν σε εκκρεμότητα και ορισμένα θέματα που πρέπει να μελετηθούν περαιτέρω.