Αφθονία (Abundance)

Αφθονία είναι ο όρος ο οποίος αναφέρεται στα οικονομικά αγαθά και εννοεί μια κατάσταση της αγοράς τέτοια, που να επιτρέπει την κάλυψη σε ικανοποιητικό βαθμό των αναγκών του ανθρώπου, μέσα σ’ ένα συγκεκριμένο τόπο και χρόνο.