Αίτηση Προσφοράς (Application for quotation)

Αίτηση προσφοράς (application for quotation) είναι η αίτηση που κάνει μια επιχείρηση για να γίνει δεκτή στο χρηματιστήριο και η οποία εξετάζεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.