Ακύρωση / Κατάργηση (Annulment)

Κατάργηση (annulment) είναι η ακύρωση μιας σύμβασης.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το “annul” σαν όρος είναι διαφορετικός από το “cancel”. Το  “annul” αναφέρεται στην αρχική πράξη η οποία θεωρείται ότι ουδέποτε υπήρξε, ενώ όταν χρησιμοποιείται το “cancel” η αναφερόμενη ακύρωση αφορά το τμήμα της σύμβασης που απομένει.