Ανάλυση Ανταγωνισμού (Competitor analysis)

Ανάλυση ανταγωνισμού είναι η εμπεριστατωμένη εξέταση του άμεσου ανταγωνισμού μιας επιχείρησης στην αγορά που δραστηριοποιείται, δηλαδή των επιχειρήσεων που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών της με παρόμοια προϊόντα και υπηρεσίες.

Εκτός από τον άμεσο ανταγωνισμό, για να βρεθεί η συνολική ανταγωνιστικότητα της αγοράς εξετάζονται:

  • η διαπραγματευτική δύναμη των πελατών (και η πιθανότητα μετατροπής τους σε ανταγωνιστές, μέσω ολοκλήρωσης προς τα πίσω)
  • η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών (και η πιθανότητα μετατροπής τους σε ανταγωνιστές, μέσω ολοκλήρωσης προς τα εμπρός)
  • η τρέχουσα θέση των ανταγωνιστών
  • το μερίδιο των ανταγωνιστών στην αγορά και η αναγνωρισιμότητα τους από πελάτες
  • ο κίνδυνος εισόδου νέων ανταγωνιστών
  • ο κίνδυνος από υποκατάστατα προϊόντα
  • το μέγεθος και η τεχνολογία των μεθόδων παραγωγής

Η ανάλυση του ανταγωνισμού έχει σκοπό να εντοπίσει τις ιδιαιτερότητες και τα δυνατά σημεία της νέας επιχείρησης που τη διαφοροποιούν από τον ανταγωνισμό ώστε να βασίσει σε αυτά τη στρατηγική ανάπτυξης της.