Ανταλλαγές Χρηματοοικονομικών Μέσων (Swaps)

Swaps είναι οι ανταλλαγές συγκεκριμένων υποχρεώσεων μιας επιχείρησης με άλλες που έχουν διαφορετική ημερομηνία λήξης.

Στην αγορά συναλλάγματος, swaps είναι η αγορά ενός νομίσματος τοις μετρητοίς και η ταυτόχρονη μελλοντική πώληση του.