Αντιμονοπωλιακή Νομοθεσία (Antitrust)

Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία είναι κάθε πράξη, νομοθεσία και γενικότερη παρέμβαση του κράτους η οποία αντιτίθεται στη δημιουργία μιας συγχώνευσης εταιρειών που θα οδηγήσει στη δημιουργία μονοπωλίων.