Αντιστροφή Χρέωσης (Chargeback)

Αντιστροφή χρέωσης είναι η μη αποδοχή μιας χρέωσης σε πιστωτική κάρτα από μια τράπεζα, εκ μέρους ενός συμβεβλημένου καταστήματος. Αυτό μπορεί να γίνει επειδή δεν έχουν τηρηθεί οι όροι της εμπορικής συμφωνίας.