Διάχυση (Diffusion)

Διάχυση υπάρχει όταν η καινοτομία μιας επιχείρησης (πχ η ανάπτυξη ενός εξελιγμένου μικροκυκλώματος στους υπολογιστές) προκαλεί πληθώρα καινοτομιών και τεχνικών βελτιώσεων σε άλλες επιχειρήσεις και κλάδους.

Έτσι, πιθανώς η καινοτόμος επιχείρηση να καρπωθεί ένα μέρος μόνο του συνολικού οφέλους της εφεύρεσης της, ενώ αντίθετα επωμίστηκε το συνολικό κόστος ανάπτυξης της.

Συνεπώς, χωρίς την κρατική επιχορήγηση, αυτές οι επιχειρήσεις μπορεί να μην έχουν αρκετά ισχυρό κίνητρο για να καινοτομήσουν.