Δημόσια Αγαθά (Public goods)

Δημόσια αγαθά είναι αγαθά που παρέχουν οφέλη για ολόκληρη την κοινωνία ή για τμήμα της, άσχετα συνήθως από το εαν τα επιμέρους άτομα είναι διατεθειμένα να πληρώσουν για να έχουν τα οφέλη αυτά.

Παράδειγμα:
Η εθνική άμυνα μιας χώρας, η ασφάλεια, η δικαιοσύνη, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια κι άλλες υποδομές που επηρεάζονται από τον οικονομικό ρόλο του κράτους.