Δημόσια Αναγγελία Τιμής (Public price announcement)

Δημόσια αναγγελία τιμής είναι μια έμμεση μέθοδος επίτευξης ενδεχόμενης συμφωνίας των επιχειρήσεων για τις τιμές των προϊόντων.

Η μέθοδος αυτή έγκειται στο εξής:
Μια επιχείρηση που πιστεύει ότι πρέπει να αυξηθεί η τιμή του προϊόντος, π.χ. κατά 20%, αναγγέλλει δημοσίως στα ΜΜΕ ότι σκοπεύει να προβεί στην αύξηση αυτή ύστερα από τακτό διάστημα, π.χ. 60 ημέρες. Την αναγγελία της αυτή φροντίζει να την πληροφορηθούν οι ανταγωνιστές της.

Με τον τρόπο αυτό τους βολιδοσκοπεί και τους προετοιμάζει για δική τους αύξηση της τιμής. Αν η αύξηση φαίνεται δικαιολογημένη για τον κλάδο, είναι πολύ πιθανόν σύντομα μετά την αρχική αναγγελία μελλοντικής αύξησης να αναγγείλουν και οι άλλες επιχειρήσεις ανάλογες αυξήσεις.

Από το άλλο μέρος, αν οι άλλες δε συμφωνούν με την αύξηση και δεν αναγγείλουν δική τους αύξηση ή αναγγείλουν μικρότερη αύξηση, η πρώτη επιχείρηση έχει την ευχέρεια είτε να μην υλοποιήσει τελικά την αύξηση που ανήγγειλε είτε να κάνει μικρότερη αύξηση που να ταράζει με εκείνη των ανταγωνιστών της.

Αν οι ανταγωνιστές διαφωνούν με την αύξηση ενδέχεται να εκφράσουν δημοσίως την άποψη τους σε συνεντεύξεις, ομιλίες κ.ά. και να αναπτύξουν τους λόγους για τους οποίους πιστεύουν ότι η αναγγελθείσα από τον ανταγωνιστή τους αύξηση τιμής δεν είναι δικαιολογημένη.

Αν αυτός δεν πεισθεί και εφαρμόσει τελικά την αύξηση, οι άλλες επιχειρήσεις μπορεί να διαπιστώσουν ότι δεν τις συμφέρει να εξακολουθήσουν να αγνοούν την αύξηση και ύστερα από κάποιο διάστημα να ανακοινώσουν και εκείνες ότι αναγκάζονται να αυξήσουν και τις δικές τους τιμές.

Η δημόσια αναγγελία της μελλοντικής μεταβολής της τιμής μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μια επιχείρηση που πιστεύει ότι οι συνθήκες της αγοράς επιβάλλουν μια μείωση της τιμής για να εξηγήσει στις άλλες επιχειρήσεις του κλάδου και τους λόγους για τους οποίους πρέπει να γίνει η μείωση (π.χ. μείωση του εργατικού κόστους, μείωση των τιμών των εισαγόμενων πρώτων υλών κ.ά.).

Με τον τρόπο αυτό η κίνηση της δε θα παρεξηγηθεί από τις ανταγωνίστριες επιχειρήσεις και δε θα θεωρηθεί ως πόλεμος τιμών που στοχεύει στην αύξηση του μεριδίου της στην αγορά σε βάρος των άλλων.