Εγκατάλειψη Φορτίου (Abandonment of cargo)

Εγκατάλειψη φορτίου είναι η ειδοποίηση της ασφαλιστικής εταιρείας από τον ασφαλισμένο, πάντα μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, ότι εγκαταλείπει το εμπόρευμα λόγω ολικής απώλειας για απαίτηση αποζημίωσης.

Σε κάθε περίπτωση ο ασφαλισμένος πρέπει να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να περισώσει ό,τι είναι δυνατό.