Εκχωρητέος Κίνδυνος (Assigned risk)

Εκχωρητέος κίνδυνος είναι μια ασφάλιση την οποία υπό κανονικές συνθήκες δεν την αναλαμβάνουν οι ασφαλιστές, αλλά υποχρεώνονται όμως, με επίταξη, από ειδικό νόμο ή με κυβερνητική απόφαση.