Ενδιάμεσα Αγαθά (Intermediate goods)

Ενδιάμεσα αγαθά είναι τα αγαθά που προορίζονται να επαναπωληθούν είτε στην μορφή που βρίσκονται είτε να μετατραπούν σε άλλα προϊόντα.

Παράδειγμα:
Η ζάχαρη που αγοράζει ένα ζαχαροπλαστείο.