Εντολή Ανάθεσης Διαχείρισης (Administration durante absentia)

Εντολή ανάθεσης διαχείρισης είναι μια εντολή διαχείρισης που ανατίθεται σε ένα άλλο πρόσωπο, όταν ο αρμόδιος διαχειριστής απουσιάζει στο εξωτερικό.