Επίδομα Τακτικής Προσέλευσης (Attendance allowance)

Επίδομα τακτικής προσέλευσης είναι ένα επίδομα που δίνεται σε εργαζόμενους για την ακριβή ώρα προσέλευσης και τη συνεχή παρουσία τους στην εργασία τους.