Εταιρεία / Μετοχή blue-chip (Blue-chip company / stock)

Εταιρεία blue-chip είναι μια μεγάλη και αξιόπιστη εταιρία, οι μετοχές της οποίας γίνονται αντικείμενο αγοραπωλησίας στο χρηματιστήριο.

Αντίστοιχα, η μετοχή μιας blue chip εταιρίας είναι η μετοχή μιας μεγάλης, αξιόπιστης και καταξιωμένης στον κλάδο της εταιρεία, με σταθερό ιστορικό κερδών και σταθερή έκδοση μερισμάτων η οποία φημίζεται για την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Γενικότερα ο όρος έχει καθιερωθεί σαν σύμβολο των κοινών μετοχών μιας εταιρείας που έχουν μεγάλη πιστοληπτική ικανότητα και κατά συνέπεια υψηλές τιμές στο χρηματιστήριο. Η ζήτηση αυτών των χρεογράφων είναι ιδιαίτερα υψηλή και έχουν μεγάλη κεφαλαιοποίηση.

Οι μετοχές των εταιρειών blue chip συνήθως δεν επηρεάζονται σημαντικά από τις διακυμάνσεις της οικονομίας και προσφέρουν σταθερότητα στους επενδυτές καθώς θεωρούνται λιγότερο ευμετάβλητες από τις παραδοσιακές μετοχές.

Ωστόσο, όπως όλες τις επενδύσεις, η απόδοση των blue chip μετοχών δεν είναι εγγυημένη και οι επενδυτές θα πρέπει να βασίζονται στη διαφοροποίηση (diversification) για να εξισορροπήσουν τον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου τους.

Το όνομα “blue chip” προήλθε από το γεγονός ότι συνήθως στο πόκερ οι μπλε μάρκες έχουν την υψηλότερη αξία.

Ως το αντίθετο των εταιρειών blue-chip μπορούν να θεωρηθούν οι penny stocks.