Εθνική Δαπάνη (National expenditure)

Εθνική δαπάνη είναι το σύνολο των καταναλωτικών κι επενδυτικών δαπανών (ιδιωτικές και δημόσιες) οι οποίες χρηματοδοτούνται από το εθνικό εισόδημα.