Ευρωομάδα (Eurogroup)

Ευρωομάδα (Eurogroup) είναι η άτυπη συνάντηση των υπουργών οικονομίας και οικονομικών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν νόμισμα το ευρώ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα καλούνται σε τακτική βάση να συμμετέχουν στις συναντήσεις της.