Ευρωζώνη (Eurozone)

Ευρωζώνη είναι περιοχή η οποία αποτελείται από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν ως νόμισμα το ευρώ και στην οποία ασκείται ενιαία νομισματική πολιτική με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.