Εξομάλυνση Βραχυχρόνιων Διακυμάνσεων Ρευστότητας (Fine tuning operation)

Πράξη εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας είναι μια πράξη ανοικτής αγοράς την οποία διενεργεί εκτάκτως το Ευρωσύστημα, με σκοπό να αντιμετωπίσει αιφνίδιες διακυμάνσεις της ρευστότητας στην αγορά.