Φόροι Ακίνητης Περιουσίας (Property tax)

Οι φόροι ακίνητης περιουσίας είναι συνήθως προοδευτικοί, εκτός από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων (αυξάνει την τιμή του ακινήτου γιατί τον πληρώνει ο αγοραστής) ο οποίος είναι αναλογικός.

Οι φόροι αυτοί επομένως, καθιστούν δικαιότερη την κατανομή του φορολογικού βάρους, αλλά πλήττουν την αποταμίευση.

Παρόμοια επίπτωση έχει ο φόρος επί των τόκων των καταθέσεων.