Κανονικό Αγαθό (Normal goods)

Κανονικό αγαθό είναι το αγαθό για το οποίο, ceteris paribus, μια αύξηση του εισοδήματος του καταναλωτή θα οδηγήσει σε αύξηση της ζητούμενης ποσότητας.

Είναι το αντίθετο του κατώτερου αγαθού.