Κατώτερο Αγαθό (Inferior good)

Κατώτερο αγαθό είναι ένα αγαθό για το οποίο, ceteris paribus, μια αύξηση του εισοδήματος του καταναλωτή οδηγεί σε μείωση της ζητούμενης ποσότητας του.

Είναι το αντίθετο του κανονικού αγαθού.