Μη Συστημικός / Διαφοροποιήσιμος Κίνδυνος (Unsystematic risk / Diversifiable risk)

Διαφοροποίησιμος κίνδυνος είναι ο κίνδυνος μεταβολής της τιμής ενός χρεογράφου, λόγω της επικράτησης συνθηκών που επηρεάζουν μόνο το συγκεκριμένο χρεόγραφο κι όχι το σύνολο της αγοράς.

Ένας επενδυτής μπορεί να εξαλείψει αυτό τον κίνδυνο, αν προχωρήσει σε διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου. Αν δηλαδή διαθέτει στο χαρτοφυλάκιο του επενδύσεις σε πολλά και διαφορετικά μεταξύ τους χρηματοπιστωτικά προϊόντα.

Παράδειγμα:
Αν μια εταιρεία λόγω λάθους εκτίμησης της διοίκησης δεν μπορέσει να παραμείνει ανταγωνιστική σε μια αγορά ή αν χάσει για κάποιο λόγο την εμπιστοσύνη των καταναλωτών για λάθη που έκανε η ίδια θα δεχθεί πλήγμα στην τιμή της μετοχή της, χωρίς όμως να επηρεάζονται αρνητικά οι υπόλοιπες εταιρίες του κλάδου.

Είναι το αντίθετο του συστημικού / μη διαφοροποιήσιμου κινδύνου (systemic risk / non-diversifiable risk)

Είδη Κινδύνου

Οι εταιρείες και οι επενδυτές αντιμετωπίζουν διάφορα άλλα είδη κινδύνου ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων τους.

Μερικοί από τους οποίους είναι: