Οικονομία Συντήρησης (Subsistence economy)

Οικονομία συντήρησης είναι μια αχρήματη οικονομία η οποία βασίζεται στην κατανάλωση βασικών αγαθών και όχι στην ανταλλαγή τους.

Κάθε μέλος μιας τέτοιας οικονομίας καταναλώνει μόνο ό,τι παράγει και δεν επιδιώκει να συσσωρεύσει πλούτο, ενώ το βιοτικό επίπεδο συνήθως παραμένει χαμηλό.