Παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος (Zero-sum game)

Παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος είναι η κατάσταση που επικρατεί στις κεφαλαιαγορές και στα χρηματιστήρια όπου το κέρδος του ενός επενδυτή είναι ίσο με την ζημιά ενός άλλου.