Μετοχές Χαμηλής / Μικρής Κεφαλαιοποίησης (Penny stocks)

Οι μετοχές μικρής / χαμηλής κεφαλαιοποίησης (penny stocks) είναι οι μετοχές πολύ μικρής ονομαστικής αξίας, συνήθως μικρότερης του 1€.

Αυτού του τύπου οι μετοχές θεωρούνται υψηλού κινδύνου και αποτελούν συχνά στόχο για τους κερδοσκόπους λόγω της χαμηλής ρευστότητας, της μικρής κεφαλαιοποίησης και του μικρού ενδιαφέροντος των αναλυτών για τις εταιρίες αυτές, γι’ αυτό και εμφανίζουν συνήθως μεγάλες διακυμάνσεις στην τιμή τους.

Οι penny stocks θεωρούνται ριψοκίνδυνες γιατί:

  • Μικρές μεταβολές στην τιμή επηρεάζουν σημαντικά την ποσοστιαία απόδοση των μετοχών
  • Έχουν μικρό ιστορικό άρα παρέχουν περιορισμένη πληροφόρηση στους επενδυτές
  • Διαπραγματεύονται αραιά, άρα οι επενδυτές κινδυνεύουν να μην καταφέρουν να πωλήσουν/αγοράσουν στην τιμή που επιθυμούν
  • Οι κερδοσκόποι μπορούν να τις χειραγωγήσουν εύκολα
  • Οι αναλυτές έχουν περιορισμένο ενδιαφέρον για αυτές τις μετοχές
  • Έχουν ευμετάβλητες τιμές τόσο σε απόλυτους αριθμούς όσο και σε ποσοστά
  • Δεν αποδίδουν συνήθως μέρισμα
  • Οι εταιρίες τους δε θεωρούνται αξιόπιστες και δεν υπόκεινται στους ίδιους αυστηρούς ελέγχους

Οι θεσμικοί επενδυτές συνήθως αποφεύγουν τις penny stocks, καθώς προτιμούν μετοχές των εταιρειών blue-chip.

Μετοχές χαμηλής κεφαλαιοποίησης και κερδοσκόποι

Οι μετοχές μικρής ονομαστικής αξίας θεωρούνται ελκυστικές λόγω των πιθανών πολύ υψηλών αποδόσεων που προσφέρουν αν η επιχείρηση τα καταφέρει ή εξαγοραστεί από κάποια ισχυρότερη, αλλά αποτελούν συχνά και στόχο για τους κερδοσκόπους.

Ιδιώτες ή οργανισμοί αγοράζουν εκατοντάδες χιλιάδες μετοχές και κατόπιν χρησιμοποιούν emails, το διαδίκτυο και ψευδή δελτία τύπου για να προκαλέσουν ενδιαφέρον για την εταιρία.

Πολύ συχνά αυτές οι ψευδείς και παραπλανητικές ειδήσεις έχουν σαν αποτέλεσμα οι επενδυτές να αγοράσουν μετοχές της εταιρίας, να ανεβάσουν την τιμή της μετοχής και τότε ο αρχικός επενδυτής απλώς ξεφορτώνεται τις δικές του με σημαντικό κέρδος.