Πιστοποιητικό Καθυστερούμενων Οφειλών (Arrears certificate)

Πιστοποιητικό καθυστερούμενων οφειλών είναι ένα πιστοποιητικό που δίνεται για τους τόκους που δεν πληρώθηκαν στην κανονική ημερομηνία που έπρεπε.

Το πιστοποιητικό αυτό καθορίζει το ποσό, τον τρόπο και την προβλεπόμενη ημερομηνία πληρωμής.