Ποσόστωση στις Εισαγωγές (Import quota)

Ποσόστωση είναι μια κρατική παρέμβαση όπου μια χώρα βάζει όριο στην ποσότητα των εισαγόμενων προϊόντων που επιτρέπονται να μπουν στην χώρα.