Προμήθεια Διεκπεραίωσης (Arrangement fee)

Προμήθεια διεκπεραίωσης είναι η προμήθεια που εισπράττουν οι τράπεζες επιπλέον του εκάστοτε επιτοκίου των χορηγήσεων που δίνουν.