Προβλεπόμενο Υπόλοιπο (Anticipated balance)

Προβλεπόμενο υπόλοιπο είναι το τραπεζικό υπόλοιπο, το οποίο αναμένεται να διαμορφωθεί στο τέλος της λογιστικής περιόδου με την προσθήκη των τόκων, αν δεν γίνουν αναλήψεις ή καταθέσεις στο διάστημα αυτό.