Ρήτρα Εγκατάλειψης (Abandonment clause)

Ρήτρα εγκατάλειψης είναι το δικαίωμα του ιδιοκτήτη στις ναυτασφάλειες να εγκαταλείψει το αντικείμενο ασφάλισης (πχ εμπόρευμα), όταν αυτό έχει υποστεί καθολική ζημιά πάνω από ένα σοβαρό ποσοστό και να ζητήσει ολική αποζημίωση.

Στην περίπτωση αυτή το αντικείμενο ασφάλισης περιέρχεται στην κυριότητα του ασφαλιστή.