Στάδιο Εγκατάλειψης (Abandonment stage)

Στάδιο εγκατάλειψης είναι το τελευταίο στάδιο κύκλου ζωής ενός προϊόντος.

Σε αυτό το στάδιο, ο παραγωγός υποχρεούται να σταματήσει την προώθηση του προϊόντος στην αγορά, εξαιτίας χαμηλών αποδόσεων και χαμηλών κερδών.