Αγοραπωλησία στο Άνοιγμα (At the opening)

At the close είναι εντολή ενός επενδυτή προς ένα χρηματιστή για αγορά ή πώληση ενός χρεογράφου εντός των τελευταίων τριάντα (30) δευτερολέπτων πριν ολοκληρωθούν οι συναλλαγές στο Χρηματιστήριο.

Είναι το αντίθετο της εντολής στο κλείσιμο.

Γενικά υπάρχουν οι αγοραπωλησίες