Σύστημα Προσφοράς Ζήτησης (Bid-Ask system)

Σύστημα προσφοράς-ζήτησης (bid-ask system) είναι ένα σύστημα αγοραπωλησίας μετοχών, όπου ο επενδυτής δίνει εντολές στον χρηματιστή για να εκτελεστούν άμεσα.

Σε αυτή την περίπτωση η εντολή: