Abstract of title (Abstract of title)

Abstract of title είναι μια περίληψη ενός τίτλου κυριότητας η οποία περιλαμβάνει όλες τις μεταβολές από τον αρχικό ιδιοκτήτη μέχρι την έκδοσή της, δηλαδή τις μεταβιβάσεις, υποθήκες, βάρη, απαιτήσεις, προσημειώσεις κλπ.