Λογιστικές Υποθέσεις (Accounting assumptions)

Λογιστικές υποθέσεις είναι οδηγίες που διευκολύνουν την επίλυση σύνθετων πρακτικών θεμάτων, περιορίζουν τον αριθμό των μεταβλητών και συγχρόνως αυξάνουν τη δυνατότητα ελέγχου στη διαδικασία αντιμετώπισης κάποιου προβλήματος. […]