Επιτρεπτή Απόσβεση (Allowed depreciation)

Επιτρεπτή απόσβεση είναι το ανώτατο ποσοστό απόσβεσης που επιτρέπει η αρμόδια φορολογική υπηρεσία κάθε χώρας ανά έτος στον κεφαλαιουχικό εξοπλισμό μιας επιχείρησης.