Εναλλακτικές Επενδύσεις (Alternative investments)

Εναλλακτικές επενδύσεις είναι εναλλακτικές λύσεις επενδύσεων που έχει ένας επενδυτής, ώστε να μπορέσει να επιλέξει την καλύτερη δυνατή απόδοση.