Ανάλυση Νεκρού Σημείου (Break-even analysis)

Ανάλυση νεκρού σημείου είναι μια οικονομική ανάλυση που αναγνωρίζει το επίπεδο πωλήσεων που απαιτείται προκειμένου μια εταιρεία να καλύψει ακριβώς όλα τα κόστη της παραγωγικής διαδικασίας. […]