Αναπτυξιακός / Υγιής Πληθωρισμός (Growth / Healthy inflation)

Αναπτυξιακός ή υγιής πληθωρισμός είναι ο ελεγχόμενος χαμηλός πληθωρισμός που προκαλεί αύξηση της ζήτησης, των εισοδημάτων και των κερδών των επιχειρήσεων και μείωση της ανεργίας