Άνεργος (Unemployed)

Άνεργος είναι το άτομο που είναι διατεθειμένο να εργαστεί με την αμοιβή που επικρατεί και με τις εργασιακές συνθήκες που ισχύουν στην αγορά εργασίας αλλά δεν μπορεί να βρει απασχόληση. […]