Αντιθετική Επενδυτική Στρατηγική (Contrarian investment strategy)

Αντιθετική επενδυτική στρατηγική είναι η στρατηγική κατά την οποία ο επενδυτής δημιουργεί ένα χαρτοφυλάκιο χωρίς αρχικό κεφάλαιο, πουλώντας ανοικτά (short) μετοχές που είχαν υψηλές αποδόσεις το προηγούμενο διάστημα και […]