Αποζημίωση Προσέλευσης (Attendance money)

Αποζημίωση προσέλευσης είναι μια αποζημίωση που καταβάλλεται στους εργαζομένους μιας εταιρείας με προσωρινή απασχόληση, όταν παρουσιάζονται για δουλειά αλλά δεν υπάρχει απασχόληση.