Διαιτησία (Arbitration)

Διαιτησία (arbitration) είναι μια μέθοδος επίλυσης οικονομικών ή κοινωνικών διαφορών μεταξύ δύο πλευρών, με την ανάθεσή τους σε ειδικά για το σκοπό αυτό όργανα. […]