Άρνηση (Denial)

Άρνηση είναι μια αντίδραση κατά την οποία το ενδεχόμενο που αντιμετωπίζει ένας άνθρωπος/επενδυτής είναι τόσο αποκρουστικό που το απορρίπτει απευθείας επιμένοντας ότι δεν μπορεί να ισχύει. […]