Back Office (Back office)

Back office είναι τα τμήματα μιας τράπεζας, ενός χρηματιστηρίου ή μιας μεγάλης εταιρείας, τα οποία ασχολούνται με εσωτερικές υποστηρικτικές εργασίες όπως είναι το λογιστήριο, το τμήμα προσωπικού κ.λπ., τα οποία οργανώνουν και συντονίζουν τα υπόλοιπα τμήματα.