Ανεκτέλεστη Παραγγελία (Back order)

Ανεκτέλεστη παραγγελία είναι το μέρος μιας παραγγελίας που παραμένει ανεκτέλεστο και που αναγράφεται στο σχετικό παραστατικό, έτσι ώστε να μην υπάρχει ανάγκη για δεύτερη υπενθύμιση.