Εξισορρόπηση Βιβλίου Εντολών (Balance orders)

Εξισορρόπηση βιβλίου εντολών (balance orders) είναι η καθημερινή καταμέτρηση από έναν χρηματιστή των ποσοτήτων από κάθε χρεόγραφο που πρέπει να παραδώσει ή να παραλάβει.